Chlorella – zelená řasa nabitá živinami

Již mnoho desítek let hledá NASA ideální výživu, která by astronautům poskytla dostatek živin na putování nekonečným vesmírem. Ve středu jejich zájmu je více než pět desetiletí jedinečná zelená řasa chlorella. Proč?

Zásluhu na tom má nejen její dokonalé nutriční složení obsahující přes sto živin, ale také fakt, že obsahem i kvalitou bílkovin se může rovnat masu. Navíc obsahuje ze všech organismů nejvyšší procento chlorofylu, který podporuje krvetvorbu, pomáhá s hojením ran a působí protizánětlivě. Chlorella však dokáže lidské tělo podpořit i nespočtem dalších způsobů.

Zázrak jménem chlorella

Chlorella je druh zelené mikroskopické jednobuněčné řasy, která existuje již miliardy let. Poprvé ji však až po vynálezu mikroskopu objevil nizozemský mikrobiolog doktor Martinus Beijerinck v roce 1890. Během první světové války ji pěstovali ve velkém množství v Německu a používali jako zdroj bílkovin. Ve 20. letech 20. století se Japoncům podařilo vypěstovat čistou kulturu chlorelly a po druhé světové válce prováděly Spojené státy, Německo a Japonsko společné studie.

Na světě existuje více než třicet druhů chlorelly. Mezi ty nejběžnější patří chlorella vulgaris, ellipsoidea, pyrenoidosa a regularis, které se používají jako potravinový doplněk.

Tuto řasu obecně nejvíc pěstují a konzumují obyvatelé Asie, konkrétně zejména na Taiwanu, v Japonsku a Číně. Už si ji však stihli oblíbit i čeští pěstitelé. Jakmile se chlorella zpracuje do podoby tablet a dalších doplňků zdravé výživy, je rozdíl mezi jejími jednotlivými druhy víceméně zanedbatelný.

Chlorella je k dispozici ve formě kapslí, tablet, prášku a extraktu. Kromě toho, že se prodává jako doplněk stravy, používá se také ve výživě hospodářských zvířat a ryb, jako hnojivo, dále v kosmetice, farmacii, jako zdroj biopaliv a také k čištění komunálních vod, protože na sebe dokáže vázat těžké kovy.

9 důvodů, proč zařadit chlorellu denně do jídelníčku

 1. Podporuje detoxikaci

Chlorella se dostala do povědomí díky své schopnosti pomáhat tělu „detoxikovat“. Studie ukazují, že účinně pomáhá odstraňovat z organismu těžké kovy a další škodlivé sloučeniny. Například v jedné studii na zvířatech1 z roku 2015 vědci zjistili, že řasy včetně chlorelly oslabují toxicitu těžkých kovů, konkrétně kadmia a olova, a to v játrech, mozku a ledvinách.

 1. Posiluje imunitu

Ve studiích na zvířatech i lidech vědci zjistili, že chlorella může posilovat imunitu. Například v jedné japonské studii2 se u mužů při užívání chlorelly vytvořilo více protilátek než při užívání placeba. V další malé osmitýdenní studii3 vykazovali zdraví dospělí, kteří užívali chlorellu, ukazatele zvýšené imunitní aktivity. Vzhledem k tomu, že některé výzkumy naopak ukázaly jen malé, nebo žádné účinky chlorelly na imunitu, je třeba v tomto směru ještě provést větší a rozsáhlejší studie.

 1. Snižuje hladinu cholesterolu

Cholesterol je látka tukové povahy, která tvoří součást každé naší buňky. Představuje důležitou stavební jednotku nervů, mozkových buněk a některých hormonů. Většinu si ho organismus vyrábí sám, část pak přijímáme ve stravě. Pro organismus je nepostradatelný, na druhou stranu ho ale nesmí být v krvi příliš. Několik studií naznačuje, že doplňky stravy s chlorellou mohou pomoci snížit hladinu nadbytečného cholesterolu v krvi. Výzkumy4 konkrétně prokázaly, že užívání 5–10 gramů chlorelly denně snížilo celkový a LDL cholesterol u lidí s vysokým krevním tlakem nebo mírně zvýšeným cholesterolem.

 1. Pomáhá v boji proti chronickým onemocněním

Chlorella obsahuje několik látek, které jsou považované za antioxidanty, včetně chlorofylu, vitamínu C, beta-karotenu, lykopenu a luteinu. Tyto složky mohou pomoci v boji proti mnoha chronickým onemocněním, jako jsou například kardiovaskulární nemoci či rakovina. Například ve studii5 z roku 2009 byly potkanům s chemicky vyvolanou rakovinou jater podávané různé koncentrace extraktu z chlorelly. Ostatní potkani v kontrolní skupině léčeni nebyli.

Po třech měsících se u potkanů léčených chlorellou zvýšila hladina kaspázy, což je protein podporující proces nazvaný apoptóza, během kterého starší buňky odumírají, aby byly nahrazené novými. U rakoviny je apoptóza narušená, což umožňuje rakovinným buňkám nekontrolovaný rozvoj a množení. V porovnání s neléčenými potkany měla zvířata, kterým byl podávaný extrakt z chlorelly, výrazně vyšší hladinu kaspázy. Ta se navíc zvyšovala souběžně s dávkou extraktu z chlorelly. Jaterní tkáně odebrané potkanům léčeným chlorellou zároveň vykazovaly mnohem pomalejší růst nádorových buněk než u potkanů neléčených.

 1. Pomáhá udržovat zdravý krevní tlak

Doplňky stravy s chlorellou mohou přispívat ke zdraví srdce a ledvin, což je nezbytné pro normální krevní tlak. V jedné japonské studii6 užívali lidé s mírně vysokým krevním tlakem čtyři gramy chlorelly denně po dobu 12 týdnů. Na jejím konci měli tito lidé nižší hodnoty krevního tlaku než účastníci, kteří užívali placebo.

Jiná studie7 na zdravých mužích ukázala, že užívání doplňků stravy s chlorellou souvisí s menší ztuhlostí tepen, což je faktor, který ovlivňuje krevní tlak. Jednou z teorií, která to vysvětluje, je, že některé živiny obsažené v chlorelle, včetně argininu, draslíku, vápníku a omega-3 mastných kyselin, pomáhají chránit tepny před tvrdnutím.

 1. Pomáhá udržovat zdravou hladinu cukru v krvi

Některé výzkumy ukazují, že chlorella může pomoci snížit hladinu cukru v krvi. Japonská studie8 z roku 2008 zjistila, že užívání chlorelly po dobu 12 týdnů nalačno snížilo hladinu cukru v krvi jak u zdravých osob, tak u osob s vysokým rizikem onemocnění souvisejících s životním stylem.

 1. Pomáhá při léčbě hepatitidy typu C

Studie9 z roku 2013 naznačuje, že chlorella může pomoci při léčbě chronické infekce hepatitidou C tím, že snižuje hladinu zánětu jater. Konkrétně osmnácti dospělým osobám s chronickou hepatitidou C byla podávaná 30ml dávka extraktu z chlorelly dvakrát denně spolu s 1500mg dávkou tablet chlorelly dvakrát až třikrát denně. Po 12 týdnech došlo u účastníků k významnému snížení zánětu jater. Co chlorella nezměnila, byla virová zátěž hepatitidy C, což znamená, že chlorella snížila zánětlivé příznaky jaterního onemocnění, nijak ale nepomohla léčit infekci samotnou.

 1. Ulevuje od těhotenských komplikací

Existují také důkazy, i když nevelké, že chlorella může snížit riziko potenciálně nebezpečné těhotenské komplikace známé jako preeklampsie. Ve studii10 z roku 2010 podávali vědci v Japonsku 70 těhotným ženám buď denní dávku šest gramů doplňku stravy s chlorellou, nebo placebo. Léčba byla zahájena od 12. do 18. týdne těhotenství a pokračovala až do porodu.

Ve srovnání se skupinou s placebem měly ženy, kterým byla dávkovaná chlorella, během druhého a třetího trimestru významně vyšší hladinu hemoglobinu. Navíc se u nich vyskytovalo méně otoků tkání, bílkovin v moči a vysokého krevního tlaku, což svědčí o sníženém riziku preeklampsie.

 1. Podporuje vytrvalost

Vlivem chlorelly na aerobní vytrvalost, tedy na schopnost dodávat základní živiny – speciálně kyslík – pracujícím svalům, se dosud zabývala pouze jedna studie,11 prokázala však pozitivní účinek. Japonští výzkumníci podávali skupině mladých dospělých šest gramů chlorelly, nebo placeba, a to denně po dobu čtyř týdnů. Na konci studie se u skupiny s chlorellou výrazně zlepšila schopnost nasycení plic kyslíkem, což je měřítko vytrvalosti. U skupiny s placebem nedošlo v tomto směru k žádným změnám.

Chlorella by mohla mít potenciálně ještě další zdravotní přínosy, ty však dosud nebyly studiemi plně potvrzené. Zde jsou některé z nich:

 • Podporuje zdraví očí: chlorella obsahuje lutein a zeaxantin – dva karotenoidy, které chrání oči a snižují riziko makulární degenerace.12
 • Podporuje zdraví jater: vědci prokázali,13 že doplňky stravy s chlorellou zlepšují ukazatele zdraví jater u lidí s jaterním onemocněním. Není však jasné, zda je přínosem i pro zdravé lidi.
 • Zlepšuje trávení: mnohé zdroje uvádějí, že chlorella usnadňuje trávení a snižuje nadýmání. Žádné studie však tyto navrhované přínosy nehodnotily.
 • Zmírňuje PMS: neoficiální údaje uvádějí, že chlorella může zmírnit příznaky premenstruačního syndromu (PMS). Důvodem může být fakt, že chlorella obsahuje vápník a vitamíny skupiny B, u kterých bylo prokázané, že zmírňují PMS.14

Složení

Chlorella má – podobně jako spirulina – velmi působivý nutriční profil. I u ní závisí přesný obsah živin na podmínkách pěstování, použitém druhu a způsobu zpracování. Mezi nejdůležitější látky v ní obsažené každopádně patří bílkoviny, kterých obsahuje 50–60 %. Může být také dobrým zdrojem jódu, železa i vitamínu C, který pomáhá železo vstřebávat.

Chlorella dále obsahuje menší množství hořčíku, zinku, mědi, draslíku, vápníku, kyseliny listové a vitamínů skupiny B. Stejně jako ostatní řasy obsahuje určité množství omega-3 mastných kyselin. V neposlední řadě je nejbohatším známým zdrojem chlorofylu, který na sebe váže škodlivé látky a odvádí je z těla ven.

Pro představu zde uvádíme nutriční hodnoty chlorelly od společnosti Vitalvibe.

Nejunikátnější součástí této řasy je však bezpochyby látka známá pod zkratkou CGF, tedy růstový faktor chlorelly. Právě díky němu roste chlorella rychleji než kterákoli jiná rostlina na světě. Vzhledem k tomu, že CGF obsahuje unikátní směs vitamínů, minerálů, aminokyselin a dalších látek, je pro lidský organismus neocenitelný.

Doporučení pro dávkování a konzumaci chlorelly

Výrobky z chlorelly lze snadno sehnat na internetu i v mnoha obchodech s přírodními potravinami a v obchodech specializovaných na doplňky stravy. Pro vhodné užívání chlorelly neexistují žádné všeobecné pokyny. Vzhledem k tomu, že jde o potravinu, není možné se s ní předávkovat. To však nic nemění na tom, že detoxikační schopnosti této řasy jsou velmi silné.

Proto je ideální odstartovat kúru menšími porcemi a ty postupně navyšovat až do zezelenání stolice. Za bezpečné jsou oficiálně považované maximální dávky do šesti gramů denně po dobu až 24 týdnů, a to i v těhotenství. Některé zdroje však doporučují i deset a více gramů. Řasu můžete konzumovat jako spirulinu – tedy ráno, v poledne a večer. Tablety je vhodné před polknutím rozkousat, tím totiž zvýšíte jejich účinnost.

Tablety představují nejjednodušší formu přijímání chlorelly, protože dávka je kontrolovaná a konzistentní. Pokud kupujete prášek, můžete jej smíchat s vodou, džusem, jogurtem a koktejly, je ale třeba si uvědomit, že má mírně mořskou vůni a chuť. Mnozí lidé zjistili, že přidáním do zálivek, miso polévek, smažených pokrmů lze neobvyklou vůni a chuť této řasy zakrýt.

Velmi jednoduchým a chutným tipem je například banánové smoothie, kdy rozmixujete půlku lžíce chlorelly, jeden zralý banán a 200 ml vody či rostlinného mléka. Vyzkoušet však můžete i méně obvyklé recepty, například pomerančovo-skořicové smoothie či čokoládovo-avokádový krém s chlorellou.

Co se týká dalších doporučení, tuto řasu nikdy nekonzumujte spolu s větším množstvím vitamínu C. Pokud jej užíváte, dávkujte ho ideálně s tříhodinovým odstupem od chlorelly. Vitamín C narušuje vazby, na které chlorella váže těžké kovy. Tyto škodliviny pak mohou putovat do životně důležitých orgánů, jakou jsou játra, ledviny či mozek.15 Chlorellu naopak můžete kombinovat se spirulinou či zeleným ječmenem.

Zatímco chlorella vaše tělo efektivně čistí, tedy váže a odnáší škodliviny, zbylé dvě superpotraviny mu dodávají potřebné živiny.

Zelené potraviny

Nejkvalitnější zelené potraviny pro podporu vitality a dlouhověkosti.

Mladý ječmen prášek BIO

Mladý ječmen

Spirulina prášek BIO

Spirulina

Sunwarrior Ormus Super Greens BIO Natural

Ormus Super Greens

Zelené
potraviny

Nejkvalitnější zelené potraviny pro podporu vitality a dlouhověkosti.

Jak vybrat kvalitní chlorellu?

Stejně jako u všech ostatních superpotravin, ani u chlorelly není důležitý pouze fakt, že obsahuje množství zdraví prospěšných látek, ale zaměřte se i na to, kde a jak byla vypěstovaná a zpracovaná. Vzhledem k tomu, že chlorella je sama o sobě pro lidský organismus nestravitelná, musí projít takzvanou dezintegrací. Během tohoto procesu se za vysokého tlaku a teploty rozbije buněčný obal řasy tak, aby výživové hodnoty chlorelly zůstaly nezměněné.

Co se týká lokality pro pěstování, z testů kvality16 nejlépe vychází Taiwan. Po něm následuje Japonsko, až na konci je pak Čína, která produkuje chlorellu nejvíce znečištěnou těžkými kovy. To platí i pro bio chlorellu z Číny, u které bylo v testech odhalených víc škodlivin než v obyčejné chlorelle z Korey i Taiwanu.

Dalším důležitým ukazatelem kvality chlorelly je její zbarvení. Zatímco kvalitní produkt má typicky tmavě zelenou barvu, chlorella pěstovaná za nedostatečného světla takové sytosti barvy nedosahuje. Světlé zbarvení chlorelly může vzniknout také z důvodu nevhodného skladování. Aby si chlorella uchovala maximum živin, je důležité ji skladovat v suchu a chránit před světlem. Podobně skladujte spirulinu.

Rizika

Chlorella je obecně považovaná za bezpečnou a dobře snášenou, není možné se s ní předávkovat. Přesto může způsobit nežádoucí účinky, zejména během prvních týdnů její konzumace. Patří mezi ně: plynatost, nevolnost, žaludeční křeče, průjem, únava. Většina těchto nežádoucích účinků má tendenci odeznít, jak se tělo přizpůsobuje detoxikaci.

U některých jedinců se může projevit alergie na chlorellu nebo na jód v ní obsažený. Vysoký obsah jódu představuje riziko i pro osoby s onemocněním štítné žlázy, protože nadměrný příjem jódu jim může způsobit zhoršení příznaků onemocnění.

Podobně jako spirulina obsahuje i chlorella velké množství vitamínu K, který může podporovat srážlivost krve a snižovat účinnost léků na ředění krve. Má také stimulační účinek na imunitní systém a teoreticky může snižovat účinnost imunosupresivních léků používaných k léčbě rakoviny a autoimunitních onemocnění. Pokud máte nějaké zdravotní komplikace a užíváte léky, poraďte se před zařazením chlorelly do jídelníčku s odborníkem.

Jak už bylo uvedené výše, chlorellu mohou konzumovat těhotné ženy, kterým přináší mnoho benefitů. Bezpečnost užívání pro děti nebyla zatím stanovená.

Nejúčinnější pomocnice k detoxu

Když se o své tělo dobře staráme, funguje jako perfektně seřízený stroj. Správná „údržba“ si však žádá nejen pohon, tedy vitamíny, minerály a další živiny, ale také pravidelnou očistu. K tomu ideálně poslouží právě chlorella. Pokud jste tento zázrak přírody ještě nezkusili, doporučujeme jej do jídelníčku zařadit. Můžete ho vyzkoušet buď v rámci jednorázové detoxikační kúry, nebo preventivně k podpoře přirozených očistných procesů v těle.

Autorka: Milada Kadeřábková

Už od puberty mě baví hledat i analyzovat informace a dávat je do souvislostí, nacházet nové cesty a přístupy. Přirozeně mám v sobě víru, že naše tělo je dokonalý nástroj, jehož možnosti jsou téměř nekonečné. V tomto názoru mě podpořilo nejen samostudium tematiky celostního zdraví, ale také vlastní zkušenosti, několik let žurnalistické praxe a rozhovory s vědci i dalšími odborníky na tuto oblast.

Zdroje:
 1. Dietary Strategies for the Treatment of Cadmium and Lead Toxicity
 2. Salivary secretory immunoglobulin A secretion increases after 4-weeks ingestion of chlorella-derived multicomponent supplement in humans: a randomized cross over study
 3. Beneficial immunostimulatory effect of short-term Chlorella supplementation: enhancement of natural killer cell activity and early inflammatory response
 4. A review of recent clinical trials of the nutritional supplement Chlorella pyrenoidosa in the treatment of fibromyalgia, hypertension, and ulcerative colitis, Impact of daily Chlorella consumption on serum lipid and carotenoid profiles in mildly hypercholesterolemic adults
 5. Chlorella vulgaris triggers apoptosis in hepatocarcinogenesis-induced rats
 6. Anti-hypertensive effect of gamma-aminobutyric acid (GABA)-rich Chlorella on high-normal blood pressure and borderline hypertension in placebo-controlled double blind study
 7. Multicomponent supplement containing Chlorella decreases arterial stiffness in healthy young men
 8. Nutrigenomic studies of effects of Chlorella on subjects with high-risk factors for lifestyle-related disease
 9. Efficacy and safety of Chlorella supplementation in adults with chronic hepatitis C virus infection
 10. Chlorella pyrenoidosa Supplementation Reduces the Risk of Anemia, Proteinuria and Edema in Pregnant Women
 11. Chlorella-derived multicomponent supplementation increases aerobic endurance capacity in young individuals
 12. Bioaccessibility of carotenoids from Chlorella vulgaris and Chlamydomonas reinhardtii, Isolation of a novel lutein-protein complex from Chlorella vulgaris and its functional properties
 13. Glucose homeostasis, insulin resistance and inflammatory biomarkers in patients with non-alcoholic fatty liver disease: Beneficial effects of supplementation with microalgae Chlorella vulgaris
 14. Dietary supplements and herbal remedies for premenstrual syndrome (PMS): a systematic research review of the evidence for their efficacy, Dietary B vitamin intake and incident premenstrual syndrome
 15. Chlorella protocol
 16. Srovnání chlorelly z Číny, Taiwanu a Japonska (USA)

Rubriky

Nechte si posílat nové články

Stáhněte si ukázku knihy 7 návyků dlouhověkosti

*Na tento e-mail vám zdarma pošleme ukázku o 40 stranách. Zadáním e-mailu dáváte souhlas s tím, že vám maximálně jednou do měsíce pošleme nové články a hodnotné informace o dlouhověkosti. Váš e-mail nikomu nepředáme a z newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit.