Vitalvibe Frequency™ generuje pulzní magnetické pole o určité frekvenci, gradientu a intenzitě. Využívá stejné frekvence a princip jako lékařsky uznávaná metoda, nazývaná pulzní magnetoterapie.

Co se ale v těle při působení pulzního magnetického pole konkrétně děje?

I na úrovni tkání a buněk najdeme magnetické pole. Sice o několik řádů slabší než to, které na nás působí ze zemského jádra, ale o nic méně důležité.

Pojďme si nejdřív zopakovat trochu teorie, ať pochopíme, kde se magnetické pole v těle bere a jak souvisí se zdravím. Snažili jsme se vše popsat tak, aby princip pochopil i úplný laik. Proto ale zároveň prosím omluvte některá nutná zjednodušení.

Magnetické pole v lidském těle

Magnetické pole nejčastěji vzniká při průchodu elektrického proudu vodičem. To se v těle děje neustále. Například při přenosu nervových signálů, při stažení svalových vláken nebo při průchodu některých látek buněčnou membránou.

Nejlépe si elektrické proudy v těle asi dokážete představit díky měření srdeční aktivity pomocí EKG. Tedy přístroje, který hraje jednu z hlavních rolí snad v každé seriálové nebo filmové scéně z nemocničního prostředí. Ukazuje grafický záznam elektrické aktivity srdce.

Záznam běžné činnosti srdce z vyšetření EKG

Stejně se tak dá sledovat aktivita dalších orgánů a nervů. Aktivita v mozku se také sleduje díky záznamu elektrických signálů, které probíhají mezi neurony. V tomto případě se metoda měření nazývá EEG (elektroencefalogram).

Přenosy elektrických signálů probíhají díky membránovému potenciálu buněk. Tedy rozdílem napětí mezi vnějším a vnitřním prostředí buňky. Rozdíl najdeme v podstatě u všech buněk, ve většině z nich se ale nemění. Membrány některých buněk ale obsahují speciální kanály, díky které se mohou elektricky nabité ionty sodíku (Na+) a draslíku (K+) dostávat dovnitř a vně buňky a tím měnit napětí na membráně. V některých případech se přes buněčnou membránu dostávají i ionty chloru (Cl-)

Membránový potenciál buňky

Buněčná membrána a její potenciál, způsobený nerovnovážným rozložením iontů (CC)

V momentě, kdy se membránový potenciál kvůli průchodu iontů rychle zvýší a zase sníží, vzniká takzvaný akční potenciál, který se po membráně šíří jedním směrem. Akční potenciál membrány se dá hezky pochopit u přenosu nervového vzruchu po nervovém vlákně. A přesně to je elektrický signál, o kterém od začátku píšeme.

Akční potenciál u nervové buňky

Drobné změny rozdílu napětí uvnitř a vně buněčné membrány slouží i pro aktivní přenos některých látek dovnitř a ven z buňky. Mimo jiné se tak z krve do buňky může dostávat glukóza, její nejzákladnější zdroj energie. Elektrický proud, který v tomto případě vzniká, je násobně slabší, než u přenosu signálů nervovými vlákny nebo při stahu svalového vlákna. Na druhou stranu, těchto procesů probíhá v těle mnohem větší množství a probíhají neustále.

Jen pro připomenutí – ve všech výše zmíněných případech vzniká kolem elektrického impulzu magnetické pole.

Elektromagnetická indukce

Vztah magnetismu a elektřiny funguje i obráceně. Pokud na vodič působí měnící se magnetické pole, vzniká v něm elektrický proud. Jde o takzvanou elektromagnetickou indukci. Stejný princip funguje i v našich orgánech, tkáních, buňkách a jejich částech.

Věda zatím přesně neví, co všechno dokáže magnetické pole na úrovni buněk, jejich částí i samostatných molekul ovlivnit. Lidské tělo je natolik komplexní a elektrické signály či změny často natolik nepatrné, že se podobné jevy těžko sledují i s těmi nejcitlivějšími přístroji.

Celkem s jistotou však víme, jak na buňky působí dostatečně silné pulzní magnetické pole o správné frekvenci. A tím se dostáváme i k pulznímu magnetickému poli, které generuje přístroj Vitalvibe Frequency™.

Efekty pulzního magnetického pole na naše tělo

Podpora regenerace

Pulzní magnetické pole podporuje hojení a pomáhá regeneraci měkkých tkání i kostí. Věda efekt vysvětluje nespecifickým podrážděním buněčné membrány, kde dochází k aktivaci konkrétního metabolického řetězce. Koho zajímá biologie, jde o změnu poměru sekundárních poslů, hlavně cAMP a cGMP, tedy změnu poměru mezi cyklickým adenosinmonofosfátem a cyklickým guanosinmonofosfátem.

Jednodušeji řečeno, pulzní magnetické pole ovlivňuje procesy, které buňkám pomáhají komunikovat s vnějším prostředím skrz buněčnou membránu a podílejí se na řízení metabolismu buňky. Tím v buňkách spouští regenerační procesy, usnadňuje zásobování živinami a vyplavování odpadních látek. Lepší prokrvení tkáně a větší saturace kyslíkem pak napomáhá k rychlejšímu ústupu zánětů.

Mnohem rychleji se obnovují i nervová vlákna a zakončení, což mimo jiné ukazuje i rozsáhlý výzkum NASA1.

Díky působení na aktivitu osteoblastů2 se také rychleji obnovuje kostní tkáň, například po zlomeninách3, 4, 5.

Uvolnění svalů a odplavování kyseliny mléčné

Magnetoterapie urychluje odplavování kyselých metabolitů, které způsobují bolesti v namáhaných svalech a v místech chronických zánětů. V první řadě pomáhá celkové zlepšení prokrvení a průtoku krve tkáněmi. Svou roli ale hraje i zvýšená aktivita laktát-dehydrogenázy. To je látka, díky které tělo odbourává kyselinu mléčnou. Zmenšují se i svalové křeče, takzvaný spazmus, a kořenové dráždění, které často způsobuje brnění a pulzující či pálivou bolest.

I proto je pulzní magnetoterapie tak oblíbená u profesionálních sportovců. Zkracuje totiž dobu potřebnou pro odpočinek a regeneraci mezi tréninky. Zároveň pomůže s rychlejším uzdravením v případě zranění nebo přetížení svalů6.

V širším kontextu aplikace vede k uvolnění kosterního svalstva, snížení bolestivosti a zlepšení hybnosti7. Díky tomu mohou například snáz probíhat rehabilitační cvičení, a tím se ještě zefektivní regenerace a uzdravování.

Očista buněk a orgánů

Podpora prokrvení a zlepšení funkce buněčné membrány dlouhodobě tělu pomáhá i s vyplavováním látek, které nepotřebuje, případně mohou škodit. Ať už jde o běžné odpadní produkty jako močovina, nebo o toxické látky, které do těla přijímáme z okolí a tělo si s nimi nedokázalo dostatečně rychle poradit.

Tělo neustále dělá vše pro to, aby udrželo rovnováhu a vše mohlo fungovat, jak má. Právě podporou očisty mu v tom hodně pomůžeme. Z dlouhodobého hlediska je pro nás tento efekt pro dlouhověkost asi úplně nejdůležitější. Odpadní a toxické látky se totiž jinak můžou v těle usazovat klidně i desítky let, aniž bychom to tušili. Ve vysokém věku si s nimi ale tělo v určitý moment přestane vědět rady a problém je na světě. Právě proto se snažíme očistu buněk a orgánů dlouhodobě co nejvíc podpořit.

Zmenšení otoků

Otok vzniká kvůli poruše krevního oběhu na úrovni drobných cév, takzvaných kapilár. Mezi buňkami se kvůli tomu nahromadí tekutina a místo oteče. Jak už asi chápete, magnetoterapie pomáhá krevní oběh vrátit do normálu a tím výrazně urychlí vstřebávání a zmenšení otoku. Zároveň také v daném místě snižuje zánět8 a tím dál podporuje průchod krve danou tkání.

Zdroje:
  1. NASA: Physiological and Molecular Genetic Effects of Time-Varying Electromagnetic Fields on Human Neuronal Cells
  2. Primary human osteoblasts with reduced alkaline phosphatase and matrix mineralization baseline capacity are responsive to extremely low frequency pulsed electromagnetic field exposure
  3. Effectiveness of Pulsed Electromagnetic Fields on Bone Healing: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials
  4. The effects of low-intensity pulsed ultrasound and pulsed electromagnetic fields bone growth stimulation in acute fractures: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials
  5. Pulsed Electromagnetic Fields in Bone Healing: Molecular Pathways and Clinical Applications
  6. Effects of pulsed electromagnetic field therapy on delayed-onset muscle soreness in biceps brachii
  7. Electromagnetic Field Therapy: A Rehabilitative Perspective in the Management of Musculoskeletal Pain – A Systematic Review
  8. Adenosine Receptors as a Biological Pathway for the Anti-Inflammatory and Beneficial Effects of Low Frequency Low Energy Pulsed Electromagnetic Fields