Slovníček pojmů2022-07-21T14:09:01+02:00

ATP

ATP je základní energetickou molekulou, která pohání všechny živé organismy. Svoji energii získává z chemických reakcí při rozkladu molekul potravin. Jedna lidská buňka obsahuje cca miliardu molekul ATP a každou sekundu jich 10 milionů využije při rozpadu ATP na ADP (3-fosfát na 2-fosfát). Právě rozpadem se uvolní potřebná energie pro chemické reakce. ADP se následně recykluje zpět na ATP. Z mnoha příkladů využití ATP v lidském těle můžeme uvést využití energie z ATP pro pohon svalových kontrakcí, nervových impulsů, chemických reakcí nebo pro transport látek přes buněčné membrány. ATP je zkratka pro adenosintrifosfát.

Biohacking

Biohacking hledá, jak nejlépe naplnit lidský potenciál. Využívá při tom vědecké poznatky, metody, postupy a měření. Lidé, kteří se zabývají biohackingem – biohackeři – systematicky přistupují ke své vlastní biologii a snaží se krůček po krůčku zlepšovat jednotlivé aspekty svého zdraví, a to jak fyzického, tak i duševního. Biohacking je pro ně životní cesta a životní styl. Číst článek

BMI

BMI je poměrem hmotnosti člověka v kilogramech a jeho výšky v metrech umocněné na druhou. BMI = hmotnost [kg] / (výška v metrech)². Výsledkem je číslo, pomocí kterého se lidé kvalifikují do hmotnostních skupin. Komplexnější varianty výpočtu BMI zohledňují věk či pohlaví člověka. Číst článek

Buněčná membrána

Ochranná vrstva na povrchu buňky, která udržuje vnitřní prostředí dané buňky a reguluje přechod látek dovnitř a vně. Tvoří ji takzvaná fosfolipidová dvojvrstva, molekuly proteinů a v menší míře i sacharidů. Používá se také termín cytoplazmatická membrána. Buněčná membrána je polopropustná, což znamená, že některé molekuly jí mohou volně procházet, jiné potřebují aktivní přenesení na druhou stranu. Membrána také zajišťuje rozdílné elektrické napětí uvnitř a vně buňky. Číst článek

Cholesterol

Cholesterol je organická molekula tukové povahy, která je nezbytná pro existenci živočichů. Své využití najde v těle při tvorbě žluči, hormonů či vitaminu D. Cholesterol je zároveň klíčovou stavební látkou živočišných buněk, mimo jiné nezbytnou součástí všech buněčných membrán. Jednoduše: bez cholesterolu bychom vůbec nebyli naživu. Lidské tělo – stejně jako tělo každého živočicha – je za zdravého stavu schopné vyrobit si veškerý cholesterol, který potřebuje. Není tedy třeba přijímat jej ze stravy. Většinu ho produkují játra, cholesterol však umí syntetizovat naprostá většina buněk. Číst článek

Chromozom

Základní součást lidských buněk, v chromozomech je uložena genetická informace ve formě DNA. Jsou v jádru každé buňky a tvoří je makromolekuly DNA a proteiny. Udržují lidskou DNA v bezpečí, neboť zajišťují rovnoměrné a přesné kopírování genomu v průběhu buněčného dělení, které je zcela nezbytné pro správnou funkci organismu. K dělení určitých buněk dochází neustále, starší opotřebované buňky jsou tak nahrazované novými. Číst článek

Rubriky

Nechte si posílat nové články

Přejít nahoru