Slovníček pojmů2022-07-21T14:09:01+02:00

Adrenalin a noradrenalin

Adrenalin a noradrenalin jsou hormony a neurotransmitery. Jejich základní známou funkcí je připravit tělo na režim útok–útěk. Vznikají v dřeni nadledvin nebo v nervových synapsích. Občas se setkáte i s názvy epinefrin a norepinefrin. Hlavně noradrenalin se podílí i na dalších důležitých funkcích těla. Tyto hormony nastupují coby reakce na stresovou či vzrušivou situaci. Dohromady působí například: zvýšení srdeční frekvence a množství krve, která se do srdce dostává zvýšení krevního tlaku navýšení metabolismu tuků a zvýšení hladiny glukózy v krvi, zajistí tedy více energie pro svaly a organismus Jednotlivé hormony pak mají svůj Číst článek

Aminokyseliny

Základní stavební bloky bílkovin. Z více než 500 druhů objevených aminokyselin se jich na tvorbě bílkovin v lidském těle podílí 20. Z těch tělo tvoří veškeré proteiny potřebné pro stavbu svalů, orgánů i jednotlivých částí buněk. Vznikají z nich i hormony a neuropřenašeče. V lidském organismu tak hrají zásadní roli. Hladina některých aminokyselin v krvi může sloužit jako ukazatel správného či vadného fungování metabolismu, jde například o homocystein. Jedno z možných dělení aminokyselin je na esenciální a neesenciální. Esenciální jsou ty, které si lidské tělo nedokáže vyrobit samo a musíme je přijmout ze stravy. Číst článek

ATP

ATP je základní energetickou molekulou, která pohání všechny živé organismy. Svoji energii získává z chemických reakcí při rozkladu molekul potravin. Jedna lidská buňka obsahuje cca miliardu molekul ATP a každou sekundu jich 10 milionů využije při rozpadu ATP na ADP (3-fosfát na 2-fosfát). Právě rozpadem se uvolní potřebná energie pro chemické reakce. ADP se následně recykluje zpět na ATP. Z mnoha příkladů využití ATP v lidském těle můžeme uvést využití energie z ATP pro pohon svalových kontrakcí, nervových impulsů, chemických reakcí nebo pro transport látek přes buněčné membrány. ATP je zkratka pro adenosintrifosfát.

Biohacking

Biohacking hledá, jak nejlépe naplnit lidský potenciál. Využívá při tom vědecké poznatky, metody, postupy a měření. Lidé, kteří se zabývají biohackingem – biohackeři – systematicky přistupují ke své vlastní biologii a snaží se krůček po krůčku zlepšovat jednotlivé aspekty svého zdraví, a to jak fyzického, tak i duševního. Biohacking je pro ně životní cesta a životní styl. Číst článek

BMI

BMI je poměrem hmotnosti člověka v kilogramech a jeho výšky v metrech umocněné na druhou. BMI = hmotnost [kg] / (výška v metrech)². Výsledkem je číslo, pomocí kterého se lidé kvalifikují do hmotnostních skupin. Komplexnější varianty výpočtu BMI zohledňují věk či pohlaví člověka. Číst článek

Buněčná membrána

Ochranná vrstva na povrchu buňky, která udržuje vnitřní prostředí dané buňky a reguluje přechod látek dovnitř a vně. Tvoří ji takzvaná fosfolipidová dvojvrstva, molekuly proteinů a v menší míře i sacharidů. Používá se také termín cytoplazmatická membrána. Buněčná membrána je polopropustná, což znamená, že některé molekuly jí mohou volně procházet, jiné potřebují aktivní přenesení na druhou stranu. Membrána také zajišťuje rozdílné elektrické napětí uvnitř a vně buňky. Číst článek

Rubriky

Nechte si posílat nové články

Přejít nahoru