Slovníček pojmů2022-02-04T12:43:27+01:00

Sirtuiny

Enzymy řídící mimo jiné dlouhověkost. Odstraňují z proteinů acetylové a další kyselinové zbytky a tím regulují mnoho buněčných pochodů. Mohou tak „vypínat” a „zapínat” jednotlivé geny, některé sirtuiny se přímo podílejí na opravě poškozené DNA. Pomáhají také udržovat homeostázu, tedy stabilní vnitřní prostředí, působí proti zánětlivosti a chrání buňky před nemocemi a smrtí. Číst článek

Přerušovaný půst

Způsob stravování, jehož základním principem je střídání časových oken pro dobrovolný půst a pro příjem potravin. Jeho cílem je střídat v těle období dostatku a nedostatku. Právě nedostatek je jedním z hlavních spouštěčů regeneračních procesů v těle a aktivuje sirtuiny, enzymy dlouhověkosti. Existuje více forem přerušovaného půstu. Jednou z nejznámějších variant je rozdělení dne na 16hodinový úsek bez příjmu potravy a 8hodinový úsek pro stravování. Další variantou může být např. 24hodinový půst dvakrát týdně. Přerušovaný půst tedy neupravuje složení jídelníčku, pouze určuje časová okna pro jedení a půst. Více se dočtete ve článku Číst článek

Mitochondrie

Části buňky, takzvané organely, které zajišťují buněčné dýchání a produkují energii pro fungování organismu. Vyrábí ji z glukózy ve formě molekul ATP za přítomnosti kyslíku. Krom toho regulují buněčný metabolismus a plní celou řadu dalších funkcí. Hrají roli i v procesu buněčné smrti. Počet mitochondrií v buňce závisí na její energetické potřebě, může dosahovat i mnoha tisíc. Číst článek

Melatonin

Antioxidační hormon, který mimo jiné reguluje spánek a cirkadiánní rytmus a zvyšuje metabolickou energii pro obnovu buněk. V otázce kvality spánku – ba dokonce lidského zdraví – mu patří zcela klíčová a nezastupitelná role. V případě melatoninu platí jednoduchá rovnice: přirozená hladina hormonu rovná se zdravý a regenerující spánek. Melatonin synchronizuje cyklus bdění a spánku se střídáním dne a noci. K vyplavení hormonu dochází v nočním čase a jeho hladina v krvi je úměrná množství světla, kterému je v počátku sekrece člověk vystavený. Pobyt v místnosti se zdrojem světla s modrou vlnovou délkou produkci Číst článek

Krevní plazma

Tekutá složka krve, která tvoří něco málo přes polovinu krevního objemu. Obsahově jde zhruba z devíti desetin o vodu, zbytek jsou pak organické látky a anorganické látky. Svou podobou je světle žlutá až jantarová a skrze ni tělo přenáší hormony, enzymy a živiny. Dalo by se říct, že slouží jako médium pro přenos látek v těle. Mimo to také v organismu pomáhá přemísťovat odpadní látky na místa, kde se s nimi tělo vypořádá.

Inzulin

Důležitý hormon, který má zásadní vliv na metabolismus glukózy v těle. Inzulin putuje krevním oběhem k buňkám, kde se váže na jejich inzulinové receptory. Tím dává buňce signál k přijímání glukózy z krve a její přeměnu na energii a zásobní glykogen . Inzulin tak snižuje hladinu cukru v krvi. Číst článek

Rubriky

Nechte si posílat nové články

Přejít nahoru