Adenosin

Adenosin je nukleosid – biologicky aktivní látka, která hraje klíčovou roli v energetických procesech buněk. Je součástí několika důležitých chemických sloučenin a má významnou roli ve fungování těla.

Adenosin se podílí na stavbě nukleových kyselin. Je jedním ze čtyř nukleosidových stavebních bloků, ze kterých se skládá ribonukleová kyselina RNA. Zbývajícími bloky jsou guanosin, cytidin a uridin.

Adenosin je součástí následujících sloučenin a procesů:

Adenosintrifosfát (ATP)

Adenosin je součástí molekuly adenosintrifosfátu (ATP), což je energetický nosič v buňkách. Při štěpení ATP se uvolňuje energie, která slouží k pohybu svalů, syntéze bílkovin, transportu látek i k dalším metabolickým procesům.

Adenosindifosfát (ADP)

Když dochází k uvolňování energie z ATP, adenosin se stává součástí molekuly adenosindifosfátu (ADP). ADP je předstupněm ATP a lze jej znovu obnovit energií, především skrze dýchací řetězec v mitochondriích.

Adenosinmonofosfát (AMP)

Dalším stadiem v tomto energetickém cyklu je adenosinmonofosfát (AMP). Při nízké dostupnosti energie může AMP signalizovat potřebu dalšího energetického zásobování.

Regulace spánku a bdění

Hladiny adenosinu v mozku se postupně zvyšují během bdění a snižují během spánku. Má sedativní účinky a působí na adenosinové receptory v mozku, což může přispět k pocitu ospalosti.

Adenosinové receptory

V mozku existují adenosinové receptory A1, A2A, A2B a A3, na které adenosin působí. Tyto receptory mají různé funkce včetně regulace uvolňování neurotransmiterů a ovlivňování cévního tonusu – míry napětí a stahu cév.

Rubriky

Nechte si posílat nové články

Stáhněte si ukázku knihy 7 návyků dlouhověkosti

*Na tento e-mail vám zdarma pošleme ukázku o 40 stranách. Zadáním e-mailu dáváte souhlas s tím, že vám maximálně jednou do měsíce pošleme nové články a hodnotné informace o dlouhověkosti. Váš e-mail nikomu nepředáme a z newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit.