Spánkový cyklus

Jeden spánkový cyklus trvá u člověka přibližně 70–⁠120 minut a vystřídají se při něm dvě různé fáze spánku – non-REM a REM. Spánek se při nich výrazně liší, za chvíli vám vysvětlíme jak. Za noc proběhnou přibližně čtyři takové cykly.

Non-REM

Význam non-REM (nebo také NREM) fáze pochází z angličtiny. Jde o spánek bez rychlých očních pohybů. Dochází při něm k tvorbě bílkovin, obnově buněk, budování svalů a kostí a uvolňování růstového hormonu. NREM je vývojově starší – u zvířat a našich předchůdců sloužil jako úspora energie v klidové noční fázi.

NREM je první spánkovou fází, ve které se ještě dále střídají čtyři stadia. Každé stadium přináší hlubší spánek neboli pomalejší frekvenci mozkových vln.

1. stadium
Přechod z bdělosti k usnutí, kdy ještě jsme schopní reagovat na okolní podněty. Obvykle trvá jen několik minut.

2. stadium
Lehký spánek, který se prodlužuje s každým dalším cyklem. Zabírá asi 50 % celkové doby spánku. Tělo se dostává do utlumeného stavu.

3. – 4. stadium
Hluboký spánek s pomalými mozkovými vlnami. Většina se objevuje v první třetině noci. Dýchání, svaly i srdeční tep jsou na nejnižším bodě aktivity.

K ránu se NREM spánek stává mělčím a zkracuje se. Naopak REM fáze se prodlužuje.

REM

Po NREM fázi nastupuje asi 90 minut od usnutí spánek REM. Vrací se každých přibližně 90 minut. Fázi REM doprovází rychlé oční pohyby. Velké svalové skupiny jsou paralyzované. REM spánek zabírá přibližně 25 % doby spánku. Každá perioda trvá 5–20 minut a toto trvání se během noci prodlužuje. U novorozence zabírá 50 % a ve stáří 15 % z celkové doby spánku.

Mozek pracuje podobně jako ve dne, nemá ale přísun ostatních vnějších podnětů. V této fázi se zdají sny, u mužů může dojít k erekci. Regeneruje se hlavně oblast mozku.

Začtěte se také do článků

Rubriky

Nechte si posílat nové články

Stáhněte si ukázku knihy 7 návyků dlouhověkosti

*Na tento e-mail vám zdarma pošleme ukázku o 40 stranách. Zadáním e-mailu dáváte souhlas s tím, že vám maximálně jednou do měsíce pošleme nové články a hodnotné informace o dlouhověkosti. Váš e-mail nikomu nepředáme a z newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit.